<< Önceki Sayfa

Haseki Hürrem Cami Külliyesi
 

AYRINTILAR


Haseki Hürrem Cami Külliyesi: Bayram Paşa Külliyesi’nden biraz ileride Sami Paşa (Özbek Süleyman Efendi) Sokağı’nda Sultan Süleyman’ın hasekisi Hürrem adına 1538 - 1551 arasında yaptırılan Haseki Hürrem Külliyesi, Fatih ve Süleymaniye Külliyeleri’nden sonra üçüncü büyük külliyedir. Külliye Mimar Sinan’ın başmimar olduktan sonra İstanbul’daki ilk külliyesidir.


1538 - 1539 yıllarında tamamlanan 11.3 m çaplı merkez kubbeli cami, 1612 yılında kubbeli bir mekanla büyütülmüştür. 1894 depreminde hasar gören cami onarılmıştır. 1969 - 1970 yıllarındaki son onarımda caminin kalem işleri ve bazı sütunları yenilenmiştir.


1538 - 1540 arasında tamamlanan kare planlı medresenin sütunlarının başlıkları üzerindeki bezemeleri başka yerde görmek olanaksızdır.


Medrese avlusunun solundaki kapıdan girilen anıtsal revaklı mektep, kışlık ve yazlık olmak üzere iki bölümdür.

Medresenin arkasındaki bina 27 x 34.8 m ölçülerindedir ve hastane olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Kesme taştan 1550’de yapılan darüşşifanın kubbeleri tuğladandır. 


Yirmi iki odalı ve iki eyvanlı darüşşifa, 1848’de özellikle bakıma muhtaç kadınların tedavi edildiği bir merkeze dönüştürülmüştür. Darüşşifanın bir kısmı 1869’da kadınlar hapishanesi olarak düzenlenmiştir. 


1871’den itibaren darüşşifada devamlı bir doktor görevlendirilmesi, sağlık hizmetindeki aksamaları ortadan kaldırmıştır. Hasta sayısı devamlı artan darüşşifa, 1882 yılında Moralı Ali Bey Konağı’nı alarak hastanesini biraz daha genişletmiştir. 1911 yılında onarılan binalar, 1918 yangınında hasar görünce darüşşifa bir süreliğine kapanmıştır. 1946 - 1948 arasında onarılan darüşşifa, kaldığı yerden hizmetine devam etmektedir.


Kesme ve moloz taş kullanılarak yapılan 1540 tarihli imaret, revaklı bir avlunun etrafını çevreler. İmaretin cadde üzerindeki kapısının sağındaki sade çeşme, kitabesine göre 1766’da yaptırılmıştır.